התוכן

התוכן מבוא 11 דברי תודה 15 פרק ראשון : הרקע 17 סקירה היסטורית קצרה : 17 החברה הערבית בארץ ישראל ב ? 21 1947 האזור הכפרי 23 הערים והעיירות ? 26 חברה ופוליטיקה 27 י , רעיון הטרנספר אצל הישוב היהודי 43 פרק שני : הגל הראשון : יציאת הערבים בין דצמבר 1947 למרס 50 1948 מדיניות ה"הגנה" בין דצמבר 1947 למרס r 52 1948 מאמצי שלום יהודיים וערביים בין דצמבר 1947 למרס 60 1948 יציאת הערבים בין דצמבר 1947 למרס J 65 1948 תחילת היציאה של האוכלוסייה הערבית הכפרית בין דצמבר 1947 למרס 80 1948 הבריחה מישובים כפריים באזורים אחרים בין דצמבר 1947 למרס ? 83 1948 עמדת הערבים לגבי יציאת הפלסטינים בין דצמבר 1947 למרס 85 1948 . פרק שלישי : הגל השני : היציאה ההמונית בין אפריל ליוני 91 1948 ערי המחוז 143 ו : האזורים הכפריים 154 השרון ? 165 סיכום 179 פרק רביעי : ההחלטה נגד שיבת הפליטים , אפריל-דצמבר 184 1948 פרק חמישי : חסימת השיבה 213 הריסתם של הכפרים הערביים 213 האדמות הנטושות : 1948-9 , הפקעה והקצאה 231 הקמת ישובים חדשים 243 1949-1948 , קליטת העולים החדשים וישובם 1948 , וראשית 255 1949 פרק ששי : הגל השלישי , י קרבו...  אל הספר
עם עובד