לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים ‭1949-1947‬

בני מוריס בני מוייס לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים בני מורים לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים 1949-1947 ספרית אפקים הוצאת עם עובד Benny Morris Problem , 1947—1949 The Birth of the Palestinian Refugee תירגם מאנגלית ארנון מגן עורך הספריה אלי שאלתיאל מהדורה מורחבת ומתוקנת של המקור האנגלי , שהופיע ב Cambridge University Press-a 1987 הדפסה שביעית תשס"ה 2005  אל הספר
עם עובד