נספחים

נספחים נספח ו : השוואה בין בריאות וחינוך ברוב תחומי השירותים החברתיים אין מחסור במשאבים כספיים , אלא להיפר . אולם התמונה שונה בתחום שירותי הבריאות . בעוד שמשרדי החינוך והרווחה מגדילים את תקני העובדים ( יחסית למספר הנפשות המתגוררות ביישוב , ( ומשרד החינוך מוסיף תקציבים ייחודיים לעיירות הפיתוח , הרי שמשרד הבריאות וקופת חולים אינם מעניקים שום העדפות , לא לתושבים ולא לעובדים של שתי סוכנויות הבריאות האלה . מאפיין נוסף מבחין בין שירותי הבריאות לשירותים החברתיים האחרים . יש עוד מוסדות וארגונים ציבוריים המזרימים כספים לרווחה ולפנאי ( ה"ג'וינט , " רשת המתנ"סים ) ואפילו לחינוך ( שיקום השכונות . ( לעומת זאת לבריאות אין כמעט מקורות נוספים . באופן רשמי תקציב שיקום שכונות פתוח גם לתחום הבריאות , אך רוב הנסיונות לנצל את המקור הכספי הזה ( בעיקר בתחום רפואת השיניים ) נכשלו , בשל חוסר שיתוף פעולה של קופת חולים . גם בעיית כוח האדם המקצועי היא הקשה ביותר בתחום הזה . כאשר מדובר בהוראה , נמצאו דרכים למשוך כוח אדם מיומן - בדרגה זו או אחרת - וגם התחלופה אינה חריפה במיוחד . ואילו בתחום הרפואה קיימות שתי תופעות...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד