סיכום

סיכום תחת הכותרת לעתידן של עייד / 77 הפיתוח , מבקר א' אפרת את המדיניות , או חוסר המדיניות , המאפיינת את הממשל ביחס לעיירות הפיתוח : על אף ההתלבטויות הרבות הקיימות בקרב גורמי הממשלה וראשי עיירות הפיתוח כאחד , טרם נקבעה מדיניות ברורה לגבי גורלן ועתידן של העיירות . מאז הקמתן בראשית שנות ה 50 לא נשמעה אף הצהרה ברורה ביחס למעמדן ומקומן במערך היישובי עירוני של ישראל בעתיד , ובמיוחד לא לגבי אותן עיירות אשר נמצאו לקויות בתיפקודן ובהתפתחותן . דומה שממשלות ישראל נושאות עמהן מעמסה כבדה ופרובלמטית , הצוברת הפסדים כלכליים ותסכולים אנושיים לא מעטים , וללא סימנים לפתרון רדיקלי של הבעיות המתעוררות בהן לפרקים , המתבטאות בין היתר בשיעורי אבטלה גבוהים בעיירות , בהגירה שלילית , בחוסר השקעות בתשתית , בסגירת מפעלי תעשיה , ב"זריקת עידוד" של "בנה ביתך , " בהרבדה דמוגרפית של אוכלוסיה חלשה ובירידת החתך החברתי תרבותי ) . עמ' . ( 183 האומנם יש אחראים למצבי האומנם בעלי הסמכות שבנצרת ובירושלים הם האחראים היחידים ? ואולי התושבים או בעלי התפקידים המקומיים נושאים גם הם באחריותי ואפשר שכולם שבויים בחוקיות שמעליהם , כל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד