עובדות שכונתיות

היתה זו חוויה מאלפת לעקוב אחרי פעילותה של רשימה חדשה מקומית עצמאית . רוב הפעילים המרכזיים היו אחים וגיסים של המועמדים המרכזיים . זה היה מובן מאליו שנאמנותם לקרוב המשפחה היא מעל לכל נאמנות אחרת . היבט נוסף לשוני בין עדות בא לביטוי במרחק התרבותי המתגלה במצבים מסוימים . הדבר בולט במערכת החינוך . לדוגמא , בבית הספר התיכון כמעט כל המורים אשכנזים ורוב התלמידים מעדות המזרח . על פי עדות מורים , הדברנים הגדולים בכיתות הם האשכנזים . הספרדים ממלאים פיהם במים , הם אינם אומרים את מה שהם חושבים באמת , בנוכחות האשכנזים . דוגמא : בכתה י"א היה דיון על הדת והמסורת . האשכנזים דיברו בתוקף רב נגד הדת והפולחן הדתי . לא היה מי שידבר בעד . מסתבר שרוב הספרדים שבכיתה הם שומרי מסורת ושומרים בקפידה על הליכה לבית הכנסת . דוגמא אחרת - בטיול של בית הספר היו בביקור בבית קברות ונערים מעדות המזרח סירבו להיכנס . בתחילה התיחסו אליהם כאל משתמטים שסתם מנסים להתחמק . רק אחר כך התברר למורה שהם מפחדים בשל אמונות המעוגנות בתרבותם . לבסוף כשנכנסו - כמעט בעל כורחם - ממש נצמדו למורה ורעדו מפרוד . עובדות שכונתיות אחת התופעות המר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד