תוכניות השיקום

כבר אינו פועל בה - חושש שיאבד את מקומו ברגע שראשות העיר תיפול לידי הליכוד ( כי אז תגיע שעת פרעון ההבטחות . ( וידיד קרוב של מנהל תוכנית השיקום , מתומכי הליכוד , מתלבט : כיצד יצביע ? כך , שיקולים של חיסול חשבונות מחד גיסא , והגנה על ידידים מאידך גיסא , נעשים גם הם מרכזיים אצל מספר בוחרים . מה כוחו של ראש העיריה במקום כזה ? כאמור , במתן תגמולים לתומכיו . אם אינו מושחת הוא יכול להכניס אווירה חדשה בעיריה . וכאן זה שקול כנגד זהב . אחד הנימוקים החוזרים ונשנים בקרב בוחרים : "רוצים משהו לא מושחת " ; " צריך שינוי - בלי שחיתות . " ואז כף המאזניים נוטה לצעירים - הם טרם היו בעמדות כוח , טרם נתאפשר להם להיות מושחתים . חלקם הם גם בעלי כוונות טובות . ראש עיריה כזה יכול גם לדרבן , לזרז פעילות . אך בכך אני יותר ספקנית . מערכת ההתחייבויות האישית והפוליטית כל כך מסועפת ומחניקה ( אחרת לא היה נבחר , ( שאינני יודעת אם ראש העיריה הישר הנמרץ ביותר יוכל להוציא לפועל מעט מכל תוכניותיו . תוכניות השיקום תוכנית השיקום מעניקה לשכונה הנבחרת כספים נוספים , הן מהסוכנות הן ממשרדי ממשלה שונים , לביצוע תוכניות ייחודיות שת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד