השתייכות הפריפריה למרכז

השתייכות הפריפריה למרכז יהקשרים שונים שמעתי ביטויים המלמדים על תחושת הזנחה . אזרחי המקום תרגמו אירועים מסוימים לכר שהמדינה לא חשה מחויבות כלפיהם , בין השאר מכיון שהם בני עדות המזרח . להלן מספר דוגמאות : " ושלא יגידו לי שגרים כאן מתוך ציונות . רק מי שלא יכול למצוא תעסוקה במקום אחר - נשאר כאן " . כך אמר לי כבטחון בעל תפקיד נכבד בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , שבא לביקור חד פעמי . מכיון שנתפשתי כלא שייכת , הרשה לעצמו את גילוי הלב הזה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד