סיכום

סיכום ניתן לאפיין את כלל השירותים החברתיים הניתנים בקריית שמונה בשלוש תכונות משותפות : מונופוליות , תפקוד לקר , ותקציבים ציבוריים גדולים יותר מאשר במרכז הארץ ( על השוני שבין שירותי הבריאות והחינוך מבחינות אלה אעמוד בהמשך . ( 51 מאפייני האוכלוסיה ומיקומו הגיאוגרפי של היישוב מנעו התפתחות של שירותים פרטיים . שירותי הבריאות , החינוך והרווחה הם כמעט כולם ציבוריים , ולקהל הלקוחות אין שום אלטרנטיבה אחרת , גם כאשר אינם מרוצים מהשירות . . 2 השירותים בכללם לקויים , ולכך יש מספר ביטויים . תפקידים רבים מאוישים על ידי עובדים חסרי נסיון ( עובדים סוציאליים , רופאים . ( בתחומים אחרים יש מחסור בכוח אדם מקצועי ( מורים , רופאים מקצועיים . ( המונופוליות של השירותים מספקת לבעלי התפקידים תחושה של כוח ובעלות . הם נותנים שירות שהוא בעיניהם "עשיית טובה" לקליינט , ולא זכות המעוגנת בתקנות . חוסר הפיקוח מצד המרכז מאפשר את השרירותיות ואת ההתנהגות הבעל ביתית של בעלי תפקידים מסוימים .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד