מערכת החינוך

מתרחשים במערב בכלל ובישראל בפרט , אלא שכאן נעשה השבר באופן דרמטי - חברה מסורתית שהובאה לכאן לפני 30 שנה התפרקה מכל מחויבות משפחתית , הרבה מעל למצוי במשפחות אשכנזיות בעלות מבנה פחות מסורתי . נדמה לי שהתהליך הזה פחות חריף אצל בני עדות המזרח המצויים במרכז הארץ , שבדרך כלל הם פחות תלויים בשירותים השונים של המדינה , ויש אצלם קשרים משפחתיים עם יותר מחויבות . אך זה בגדר השערה בלבד . מערכת החינוך נתונים כל הנתונים המספריים שיוצגו כאן מתבססים על שני מקורות עיקריים : תוכניית ד , ד / 777 ד , והשיקום בחינוך לשנת הלימודים תשמ"ג - קרייתישמונה ; מוכניות שיקום והתחדשות שכונות לקרייתישמונה לשנת . 1985 / 6 גם הערכות כלליות יותר אשר תוצגנה כאן מצוטטות משני מסמכים אלה . הנתונים המפורטים על מספרי הכיתות והתלמידים לקוחים מהמקור הראשון , והם תקפים לשנת . 1982 / 3 ילדים ובני נוער עד גיל 18 מהווים כ 28 ° / 0 מאוכלוסיית קריית שמונה , ומספרם מונה כ . 4 , 400 מרבית אוכלוסיה זו נהנים משירותים של מערכת מקיפה של בתי ספר ; בעשרה בתי ספר יסודיים ( ביניהם שניים מיוחדים ) ובחטיבות הביניים בזרם הדתי לומדים כ 2 , 800 ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד