שירותי בריאות

נמצאה קריית שמונה במקום ה 19 בין 64 יישובים ( מקום ראשון פירושו שבאותו יישוב חייב האזרח בתשלום מיםים הנמוך ביותר לנפש . ( שני נתונים אלה נותנים תמונה של אוכלוסיה המקבלת הרבה שירותים מהמימסדים השונים , ולעומת זאת נותנת מעט מאוד ( בצורת מיסים . ( מימצא זה מלמד , בין השאר , על אופי היחסים שבין האזרח לשירותי הציבור . מצד אחד , תלות בקבלת מקורות כספיים שונים , קבלת עבודה ודיור . מצד שני , האוכלוםיה לא נדרשת להחזיר את תמורת השירותים , אלא בתשלומים סמליים ביותר . שירותי בריאות הספק הראשי של שירותי הבריאות בקריית שמונה היא קופת חולים הכללית . רק קופת חולים אחת נוספת ( לאומית ) מיוצגת , וזאת על ידי רופא אחד . קופת חולים אחראית על הרפואה הכללית - רפואת המשפחה ומרבית הרפואה המקצועית . משרד הבריאות אחראי על כל התחנות לבריאות המשפחה שבהן עובדות אחיות בריאות הציבור המשמשות גם כאחיות בתי-הספר והגנים . מעט שירותים רפואיים מסופקים על ידי בית החולים בצפת , השולח את רופאיו לקריית שמונה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד