מבוא

מבוא בספרו מציין צמיר את הבעיות המקשות על השגת יעדים מסוג היעד של שיפור הדימוי של העיר . . 1 בעיות הקשורות במחסור בכוח אדם מקצועי לאיוש השירותים החברתיים , בעיקר חינוך . . 2 בעיות הקשורות במאפייני האוכלוסיה : אדישות וניכור , דימוי עצמי ירוד וחוסר קשר בין קבוצות אוכלוסיה שונות . . 3 בעיות הקשורות במבנה המוסדי של המערכות המפעילות את השירותים : חוסר תיאום בין רשויות , חוסר ניצול יעיל של מבנים וכפילות בשירותים . כל אלה עומדים למכשול כשמעוניינים למשוך אוכלוסיה חדשה או להקטין את ההגירה של האוכלוסיה מהעיר , ותורמים לתחושת הבידוד והרגשת המרחק "הסובייקטיבי" של העיר ממרכז הארץ . השגת יעד זה תתבצע לדעת המחברים על ידי הקמת שירותי ציבור מפותחים וטובים . כאמור , הדבר קשה לאור הבעיות שהוצגו קודם לכן . בקריית שמונה אנו מוצאים שירותים ציבוריים הניתנים על ידי גופים שונים . השירותים העירוניים כוללים : מים , נקיון ציבורי , חינוך . השירותים הממשלתיים באמצעות המשרדים השונים כוללים : חינוך , בריאות , רווחה ודיור " ) עמידר" הקשורה למשרד השיכון . ( כן פועלים במקום גופים ציבוריים אחרים : ביטוח לאומי , ההסתדרות ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד