לוח ‭:1‬ התפלגות על־פי ארצות מוצא (לידת האב) באחוזים"