הקדמה

הקדמה חיבורים המתארים מציאות כלשהי מתחלקים לשלושה סוגים עיקריים : מדעיים מחקריים , תיעודיים , אישיים םובייקטיביים . בחיבורי זה אני מנסה לשבור חלוקה זו . במשך תקופת שהותי בקריית שמונה - בשנים - 1985-1980 אספתי נתונים פורמליים ועקבתי באופן שיטתי אחר אירועים מתמשכים , אך גם חייתי עם משפחתי כתושבת מקומית במלוא המעורבות האפשרית . מיומנותי כאנתרופולוגית חברתית מאפשרת לי לעשות שימוש באירועי היומיום שבהם צפיתי והשתתפתי , ואילו נסיונותי הפרטיים מאירים חלק מההכללות הסוציולוגיות שאני עושה . עם זאת אינני מתכחשת למגמתיות אפשרית בהצגתם של אירועים מסוימים , כתוצאה מהעובדה שאני ובני ביתי נשאנו בתוצאות של אחדים מהם . נראה לי שהשילוב של ידע הנשאב בדרכים מדעיות מקובלות עם נסיון אישי הוא מפרה ומאפשר תמונה חיה ושלמה של המציאות המוצגת . הספר בנוי סביב שני צירים : א . נתונים פורמליים ( מה שנקרא בעגה המקצועית "נתונים קשים , ( " אשר חלקם ידועים למדי . ב . אינפורמציה שנאספה תוך התנסות ומעורבות אישית . מבנה כזה תכליתו היא , ראשית , להאיר באופן לא סכמטי את היישוב קריית שמונה ; לתארו לא רק דרך נתונים פורמליים אלא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד