הזמנה לעיירת פיתוח

עפרה גרינברג הזמנה לעיירת פיתוח קו אדום הוצאת הקיבוץ המאוחד מכון ירושלים לחקר ישראל A Development Town Visited Ofra Greenberg ISBN 965-02-0041-X  אל הספר
הקיבוץ המאוחד