מפתח - שמות

מפתח - שמות אנן - וירגה , שלמה 22 אבן - תיבון , שמואל 50 אברהם 163 אדם 41 133 אוארבאך  אל הספר
הקיבוץ המאוחד