ד) מהות היהדות בהשקפתו של יעקב קלצקין

ד ) מהות היהדות בהשקפתו של יעקב קלצקין נשלים את בירורנו בתאור מחשבתו של אהד ההוגים היהודים החשובים ול הזמן החדש , אשר היכרות ראשונה עימו עשינו עוד בראשית עיונינו - י ע ק ב ק ל צ ק י ן . יהיה בכך , במובן מסויים , משום סגירת המעגל . קלצקין , שתירגם את " תורת המדות " לעברית , שחיבר את הספר הראשון בעברית על שפינוזה ומישנתו , שהעריץ את הפילוסופיה הכללית של עופינוזה ( ראה פרק 1 ) - מתח , כאמור , ביקורת קשה על התייחסותו של שפינוזה ליהדות ולעם היהודי . לכן יהיה אולי גם בכך שמץ הפתעה , שמקצת רעיונותיו של שפינוזה על היהדות נשתלבו במחשבתו המקורית של קלצקין עצמו . בניגוד גמור להשקפת לייבוביץ קובע קלצקין בפתח הגיונותיו על היהדות , כי אחרי תור - ההשכלה חיפשו רוב ההוגים היהודים הנחת - יסוד להסברת מהותה של היהדות , ותהיה נפרדת מזהויה עם קבלת המצוות הדתיות . הוא מגדיר את המגמה העיונית הזאת בשם / illt 1 " c - Scin ohne c ~ isch - SL ( " היות - עברי מבלי להיות יהודי " ) ' נ 2 . ואולם , המגמה הזאת , להפוך את היהדות למשהו רוחני - אידיאי , הגבירה בדיעבד נטיות להתבוללות , לפי שההינתקות מהיסודות התחיקתיים - ד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד