פרק שישי: תמורה ואקטואליות בהגות יהודית

פרק שישי תמורה ואקטואליות בהגות יהודית א ) בעית היהדות או בעית היהודים העיונים שלנו לא התכוונו לעצב תפישה על מהותה של היהדות ומעמד העם היהודי . מטרה כזאת , אשר הזגים לא - מעטים - בישראל ומחוצה לה - מנסים להתמודד עימה , היתה מלכתחילה מחוץ לתחום הדיון הביקורתי הזה על תפישת היהדות של שפינוזה , מנדלסון , הס וסארטר . אך כל ארבעתם ניסחו את רעיונותיהם בדירות שלפני קום מדינת - ישראל . המאורע ההיסטורי המרכזי הזה בתולדות עמנו בהווה גרם לשידוד - מערכות רוחני - רעיוני הסר - תקדים , ומחייב לשלב בכל דיון אידיאולוגי כזה מעתה ואילך גם את תשקופת היחסים בין יהדות , יהודים ומדינת - ישראל . מבחינה זו , הנסיונות הפילוסופיים להבנת מושג היהדות עכשיו יש להם משמעות אקטואלית מאין כמוה , המתבטאת , למשל , ובקן היתר , גם בשאלה החשובה , אם יש לישראלים , ובמיוחד לילידי - הארץ , " תודעה יהודית " במובן של הזדהות עם המורשת היהודית , שהתגבשה במשך אלפיים שנות גלות , ושל זיקה ליהודי הגולה . י ח ז ק א ל ק ו י פס ן הקדיש בזמנו ארבעה כרכים לבירור הסוגיה של " גולה ונכר " , ונשאלת השאלה , אם ה " נכר " איננו הופך עתה , בשביל חל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד