ח) דמות היהודי האותנטי

ח ) דמות היהודי האותנטי בבעייתיותו של היהודי הבלתי - אותנטי רואה סארטר , כאמור , את עיקר השאלה היהודית בהווה . ואולם עצם הדיכוטומיה לאותנטיות ואי - אותנטיות מוליכה אותו , בסוף הדיון הקצר , למוות דעה על מה שנראה בעיניו כאופן התנהגות של יהודי אותנטי . זוהי מניה - וביה גם ה ד ר ך , שמציע סארטר ליהודים , כדי לסייע לעצמם בפתרון השאלה היהודית : בחירה באותנטיות ; רק בחירה כזו הולמת אדם מבחינה ערכית - מוסרנית , ופירושה לגבי היהודי - קבלת מצבו מתוך הכרה . היהודי הבלתי - אותנטי הינו יהודי , מכיון שהאנטישמי עשאמ ליהודי בעל - כורחו , ואילו היהודי האותנטי הוא זה , שבוחר ביהדותו מרצונו . אין זה אומר , כי מצבו של היהודי האותנטי הוא נטול בעיות מצפוניות . סארטר מספר בין השאר על יהודי , שבימי המלחמה היה עורך בטאון של כוחות צרפת החופשית בלונדון . כשפירסם מאמרים משל יהודים , האשימוהו בתעמולה פרו - יהודית . וכאשר סירב לקבל מאמר של יהודי , האשימוהו במשוא - פנים לאנטישמיות . אמנם סארטר איננו מסיק מהעובדות הללו את המסקנה ההגיונית , שהיתה מתחייבת מהדילמה הנ " ל , הווה - אומר כי בחירה יהודית אותנטית במלוא - מוב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד