ו) הגדרת היהודי

ההמונית , הריאקציונית , הרי בפרק הזה הוא מנסה להתחקות אחר גילוייה של אנטישמיות ס מ ו י ה , שנגועים בה רבים מאלה המתנערים ממנה בפרהסיה . אף - על - פי שגם בפרק הזה מתוארת השאלה היהודית כפי שהיא משתקפת בעיני הלא - יהודי , הרי הדברים מקרבים אותנו אל עיקר עיוננו - מ ה ו ת ה ש ל ה י ה ד ו ת ( כפי שהיא מצטיירת בעיני סארטר ) . עמדת הליבראל כלפי היהודי , עיקר משמעותה היא נ י ש ף ל ה י ה ו ד י מ י ש י ת ו ה א מ י ת י ת . " הגנתו על היהודי מצילה את היהודי כאדם ומחסלת אותו כיהודי " ( שם , ע ' 33 ) . יהודי א 1 ת נ ט י - ועוד נחזור למושג החשוב הזה של סארטר - יהודי , ה ג א ה על יהדותו , מביא את הדמוקראט לידי מבוכה . קיומה של ' תודעה יהודית ' אצל היהודי גורמת לו מועקה כמו זו הנגרמת לו לנוכח ' התודעה המעמדית ' של הפועל ( ' ם 2 ) . התפישה הזאת מטיפה להתבוללותם ולהטמעתם של היהודים , כדי לפתור כביכול אחת - ולתמיד את השאלה היהודית המטרידה . יתר - על - כן , אפילו " אצל הדמוקראט הליבראלי ביותר אפשר להבחין בן - גוון של אנטישמיות . " זוהי שמץ - יהירות , שאף - על - פי שאני יודע , כי אתה יהודי , אני בכל - זאת מד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד