ג) הבסיס הפילוסופי הכללי של ה׳הרהורים׳

אי * לכך יט להבהיר תחילה כמה ממושגי - היסוד ' טל מימנתו האקסיסטנצי - אליסטית , כפי שהיא באה לביטוי באותו ספר . משנות החמישים ואילך נסוג אמנם סארטר ממיספר הנהות שלה , והוא מתקרב בעיוניו לקווי המארקסיזם . והנה , סימנים ראשונים לתמורה פילוסופית וו מתגלים אולי כבר בספר הקטן על השאלה היהודית , אף - על - פי שהוא מייצג עדיין בקווים כלליים את דרך התפלספותו הקודמת . סארטר פותח , ב ' הישות והאין ' , בהנחת - יסוד בדבר שני מיני ישויות : 1 ) " י ש 1 ת - ב ת ו ך - ע צ מ ה " ( 501 מ ) ) ז ) 8 ' 1 ) ; זוהי ישות התופעה , ומובלט בה חוסר הזיקה לסובייקט ; היא מגלמת את מה שאיננו תודעה אנושית . 2 ) " י ש 1 ת - ב ש ב י ל - ע צ מ ה " ( 501 זטק0 I ' Etre , ישות הסובייקט האנושי . בה מתגלמת תודעתו של האדם , חירותו , כל מה שסארטר כולל במושג " א ק ז י ס ט נ צ י ה " . היא המייחדת את האדם . ישותו של האדם - ה ק י ו ם - מתבטאת בספיקת האיין ) ; ( niantisation רק האדם , הודות לתודעתו , מכוגל להוליד את האין , דהיינו לראות את העולם , וזה כולל גם את עברי - שלו , בתור מה שא י נ נ 1 הוא . האקזיסטנציה נשענת אך - ורק על עצמה ;...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד