ההדים של ׳רומי וירושלים׳

א " " למען ארבע המטרות הבאות : א ) איסוף כספים למען רכ " טת קרקע ן ב ) החכרת האדמה לחקלאים קוד " ם , אשר יתחילו לשלם את דמי החכירה , כאשר האדמה תתן את פריה ; הכשרת קרקע , הדרכה מקצועית וכו ' ; ג ) שמירה עברית ; ד ) הקמת בית - ספר חקלאי בא " י או בארץ בעלת אקלים דומה ( ' רומי ' , ע ' 6 / 105 ) . הפאטריוטיזם היהודי הזה אינו צריך למנוע השתתפות בחיי החברה והתרבות של המדינות , שהיהודים חיים בהן בגולה - כמובן , בתנאי שישרור שוויון גמור של זכויות אזרחיות . אך האמאנציפציה אין בכוחה לפתור את הבעיה היהודית , אלא רק הדרך של חירות לאומית . אמנם בפועל יעלו לא " י בעיקר יהודי מזרח - אירופה , בעוד שממערבה לא יבואו למדינה החדשה אלא מתי - מעט , אך הס קיווה כי יהודי הארצות האלה יסייעו בכספם ובהשפעתם ( שם , ע ' 55 ) . 5 ) " ההדים של ' רומי וירושלים ' מה היתה הסיבה לכך שירומי וירושלים ' לא עורר בזמן ההוא כמעט שום הד חיובי בקרב היהודים ? אלה אשר הס שלח להם את כתב - היד לעיון , כמו ידיד - נעוריו הסופר הגרמני - יהודי ב ר ט ו ל ד א ו א ר ב א ך , או המו " ל החשוב א ו ט ו ו י ג א נ ד ( שהוציא את מרבית הספרים הס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד