תפישת היהדות ב׳רומי וירושלים׳

עדיין לפתרונה . מה שדיבר הס קודם חצי - יובל שנים - ביהיסטוריה הקדושה של האנושות ' - על " ירושלים חדירה " בצורה סתמית , כביטוי של ימות - משיח רוחניים - לעילא , הוא מגדיר עתה כחוליה הגיונית בהתפתחות ההיסטו - רית של האנושות המודרנית . תהיית ישראל איננה תופעה מקרית , אלא תולדת אותם התהליכים , שסייעו גם בתחייתה הלאומית של איטליה . מכאן הקשר בין ' רומה ויירושלים ' . מאבק השיחרור של העם היהודי הינו חלק מתנועת השיחרור הכללית . כמו שכרך בזמנו שפינוזה את העם היהודי והעם הסיני בפרספקטיבה היסטורית אחת , כורך עתה הס את תנועת השיחרור באיטליה עם תהיית - עם - ישראל , כשהתחזית ההיסטורית שלו נשענת על בסיס הרבה יותר מוצק מזו של שפינוזה בשעתו . אדרבה , כשהוא מציב זו מול זו את רומי ואת ירושלים , הוא אף רומז בדיעבד על משמעות נסתרת נוספת : ' רומי ' מסמלת בעיניו גם את הכנסייה הנוצרית , שלא הגשימה חיי - צדק בעולם הזה , אלא שימשה מקור של רדיפות במשך מאות בשנים ; ואילו ' ירושלים ' תגשים את חזון הנביאים , ותכונן חברה של צדק חברתי ( ' רומה , הקדמה ) . דרך - אגב , ראויה לציין בהקשר זה העובדה המעניינת , כי מ א צ י נ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד