הבעיה הלאומית כחלק מהשקפה פילוסופית אחדותית

אחרי טיעונים אנאלוגיים . אלה כשלעצמם אמנם אינם פסולים מראש , והם אף נכללים בלוגיקה האינדוקטיבית המודרנית , אבל תנאי בל - יעבור הוא , שיש להכיר בסייגים , הכרוכים בשימושם . אנאלוגיות יכול , ות לחזק שיעור הסתברו - תן של תיאוריות , אך לעולם לא לשמש תחליף להוכחתן . עיקר הסכנה בשימושן הוא בכך , שהרבה פעמים הן מיועדות לעשש השקפות שפריוריות , שהוכחתן המדעית המלאה היא בלתי - ישיגית . גזירות - שוות מעולם - החי אל חיי - אנוש , אם במתכינת תיאוריות אורגאניציסטיות וביולוגיסטיות ברוח של קומט או רינאן , או תפישות שונות של ' דארוויניזם סוציאלי ' , החלו מתפשטות במאה ה - 19 ; הן באו , בהתאם לטעמם והשקפתם של בעליהן , אם להצדקת תחרות כלכלית בלתי - מסויגת , ואם - כמו למשל אחר - כך אצל קרופוטקין - לביסוס עקרון של עזרה הדדית . ואולם הסימן האופייני לכל התיאוריות הללו היתה הנטייה הכללית לראות בגילויים שונים של החברה האנושית - לאו - מים , מוסדות וכו ' - התגלמויות של ההיים הביולוגיים , וברוח דטרמיניסטית מובהקת . הס היה מושפע מהלך - המחשבה הנ " ל במידה מרובה , כמו שגם המארקסיזם לא היה פטור ממנו . מארקס התרשם מארד ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד