ב) הס ושפינוזה

לאחר מותו יחיה משה הס לעד במולדתו האמיתית - בלב הפרולטאריון . " 111 ואולם , אף שבני - עמו התעלמו ממנו אז , לא יצא זמן רב ודבריו ההלו מעוררים גם את ההד המקיוה בתנועה הציונית הצומחת ; ובשנת 1961 הוטמנו , לבסוף , עצמותיו של הס באדמת מולדתו האמיתית ביותר , ליד הכנרת - ערו ההתיישבות העובדת החלוצית בארץ - ישראל . שתי עובדות - רקע חשובות הן להבנת טיב מחשבתו היהודית העתידה של הס : 1 ) הוא נולד , ב - 1812 , בעיר בון , בחבל הריין - אותו אזור , שבו זכו היהודים לשיווי - זכויות אזרתי בימי נאפוליאון , שנושלו ממנו לאחר - מכן ; הדבר שיווה חריפות - יתר למאבק על האמאנציפציה בקרב היהודים והלא - יהודים באותו אזור . 2 , 1 זהו האקלים הרוחני שגדלו בו הס ומארקס , והוא עורר אצל שניהם , כפי שעוד יצוין , תגובות התייחסות דומות בראשית דרכם המחשבתית . 2 ) אבל הס , שלא כמארקס , גדל בבית שעוד שרדה בו מריח המסורת היהודית . הוא מציין אחר - כך ב ' רומי וירושלים ' , עד כמה נטעו בו אמו וסבו אהבה לעם - ישראל ולארץ האבות , והודות להם נקלט כבר אז בלבו הרעיון של גאולת עם - ישראל ; אמנם רעיונות אלה נשארו גנוזים ורדומים במשך זמ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד