א) הערות מקדימות

ב - 1961 . ; 10 חוקר - הס החשוב ביותר כיום הוא אדמונד דל ~ ר ~ ר ; ראונית לציץ עבודותיו הביבליוגראפיות היסודיות . " י וכמו - כן ההוצאה המצוינת והמדעית של חליפת - המכתבים של הס , 109 ולבסוף גולת - הכותרת של מחקריו על הס - הביוגראפיה המפורטת ורחבת - הממדים , שהופיעה ב - 1966 . 110 אם נוסיף על אלה את מאמריו של ב ו ב ר ואת שני מבואותיו לכתבי הס בעברית , ואת עיוניו ההשובים של סר י ש ע י ה ו ב ר ל י ן על הס , הרי שיכולים אנו להתב - רך היום , בזכותם ל 27 כל אלה ויזל חוקרים נוספים , בהערכה מדעית של תרומת הס למחשבה הסוציאליסטית הכללית ולרעיון הציוני המודרני . הודות למלומדים הללו עומדות . לרשותנו כיום רוב - רובן של עבודותיו ואגרותיו של הס , ייעוד לפני זמן - מה היו חבויות בארכיונים , שהגישה אליהן היתה כקריעת ים - סוף . עבודת הנמלים החטטנית של זילברנר במשך שנים ארוכות , שטרח ונדד בעטיה מארץ לארץ , הניבה בנדון זה יבול עשיר . לא רק הדמיון החיצוני של היותו חציי בין שני עולמות , הכללי והיהודי , הוא וכמקשר את הס בדיון שלנו אל שני קודמיו . הטעם הוא יותר עמוק . ראשית - כל , מישנת ש פ י נ ו ז ה שימשה מקור...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד