פרק שלישי: שפינוזה ומנדלסון

פרק שלישי : שפינוזה ומנדלסון בשני הפרקים הקודמים כבר הופנתה תשומת - הלב לא - אחת אל השפעות , שהשפיע ' מאמר תיאולוגי - מדינ " של שפינוזה על ' ירושלים ' למנדלסון . ההקב - לות הללו בין שני החיבורים עוררו בזמנו את התעניינותו של י ו ל י ו ס גוטמן , שחקר אותן במסה קלאסית . 94 ננסה לסכם את עיקרי הנקודות , הנוגעות ליחסם של שני הפילוסופים אל היהדות . השראת הימאמר ' על ' ירושלים ' ניכרת קודם - כל בעצם הדמיות הסטרוקטו - ראלית של שני הספרים , הבנויים שניהם על צ ירופן - יחד של שלוש בעיות : 1 ) ביסוס פילוסופי של העקרון בדבר חירות המחשבה ; 2 ) תיאוריה שכלתנית כללית על הדת ;  אל הספר
הקיבוץ המאוחד