ח) סיכום הבעיה הפילוסופית של מהות היהדות לפי מנדלסון

ליזציה גרידא ~ בל היהדות , ומהד - גיסא , ולפגמה החרדי ז לגל הניאו - אורתו - דוקסיה , שהעמידה אף היא את היהדות על העקרון של שמירת המצוות . ( שמשון רפאל הירש , מייסד הניאו - אורתודוקסיה , קבע בפירושו ל ' תהלים ' : " כל מי שאינו מקדים את אמונתו במצוות לעיון במצוות , עיונו נועז ומזיק " . ' 8 ) ח ) סיכום הבעיה הפילוסופית של מהות היהדות לפי מנדלסון היהדות היא איפוא חוקה , ומחוקקה - אלוהים . אין היהדות מטאפיזיקה , ואף איננה דת - בנקודה זו טועה הפירוש שנתן גרץ לתורת מנדלסון ( ראה לעיל ) ; אבל היהדות מתיישבת על הצד היותר - טוב עם היסודות הפילוסופיים של דת - תבונה אוניברסאלית . מנדלסון קיבל את ההשקפה היסודית של ההשכלה ( הכללית ) , אשר מיאנה לראות בפילוסופיה את שפחת התיאולוגיה , אלא הכלילה את הדת בתוך המטאפיזיקה . לגולת - הכותרת תגיע תפישה זו אחר - כך בשיטתו הספקולאטיבית של הגל , שהשפיעה אולי מצדה על הערכתו הרטרוספקטיבית הנ " ל של גרץ את מנדלסון . ואולם , לדידו של מנדלסון , היהדות איננה דת אלא חוקה . הרעיון הזה השפיע הן על תפישת - היהדות של קאנט ( ראה לעיל ) והן על תפישת - היהדות של הגל ( ביכתבי ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד