ד) הפרק הראשון של ׳ירושלים׳

3 ) טיבה של הדת כצורת - חיים וכתוכן - חיים ( זה יהווה לאתר - מכן אחת הסוגיות העיקריות של תנועת הרפורמה ביהדות ) . 4 ) המומנט היהודי המיוחד - הבעיה של מ ה ו ת ה י ה ד ו ת . אי - לכך אין זה מקרה , שבספר כרוכים עניינים פילוסופיים צרופים עם עניינים ציבוריים - מעשיים . ד ) הפרק הראשון של ' ירושלים ' זהו פרק בעל תוכן פילוסופי כללי . מנדלסון מפתח כאן פולמוס עיוני עם השקפותיהם של ה ו ב ס . ו ל י ק האנגליים , כדי לברר משמעותם הפילוסופית של מושגים כגון ' מדינה ' , ' דת ' , ' חובה ' , ' תבונה ' , ' אושר ' , ' מעשה ' , ' דעתי וכיוצא - באלה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד