ב) קווים להתפתחותו הרוחנית

ב ) קווים להתפתחותו הרוחנית כשם שלא נדונה בפרק הקודם משמעות מישנתו הפילוסופית של שפינוזה , שהיא מנכסי - צאן - ברזל של המחשבה החדשה , בוודאי אין צורך לדון במיוחד בהגותו הפילוסופית הכללית של מנדלסון , ומה - עוד שאיננה מעוררת עוד עניין רב בימינו . 05 נסתפק בציון העובדה , כי בזכותה של זו קנה לו את מקומו בתנועת ה ' השכלה ' הכללית של התקופה . בראשית דרכו סייע בידו מורו - ללשונות ג ו מ פ ר ץ , הוא - עצמו מן הדמויות היהודיות האופייניות , שפרצו אל חיי - הרוה הכלליים בעת ההיא . משבא מנדלסון לברלין , ב - 1743 , הכניסו גומפרץ לחוגי המלומדים הגרמניים , והציגו בפני ל ס י נ ג , שעימו נתקשר מאז בידידות אמיצה . אך שלא פשפינוזה , נכנס מנדלסון לחוגים אלה בתור יהודי דתי , שומר מצוית . מנדלסון היה מקורב לק א נ ט , נפגש עימו והחליף עימו מכתבים . על התרשמותו של קאנט מאישיותו של מנדלסון , שביקר אצלו בקניגסברג ב - 1777 , מעידים הדברים הבאים , שכתב כמה ימים אחרי אותו ביקור לידידו ט ר ק י ס ה ר ץ . ( מ . הרץ , רופא ופילוסוף יהודי , היה בעצמו מתלמידי מנדל - סון , והכיר את קאנט בתיווכו . לחליפת - המכתבים העניפה של...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד