פרק שני: מושג היהדות במחשבת משה מנדלסון

פרק שני : מושג היהדות במחשבת משה מנדלסון א ) מנדלסון בראי ההיסטוריוסופיה היהודית הגותו הפילוסופית של שפינוזה שייכת כולה לשדה המחשבה הכללית ; שם נועד לה מקום של אלמוות , ושם יש לחקור את השפעותיה על הפילוסופיה החדשה . אם נדרש , בימאמר תיאולוגי - מדינ " , לבעיה היהודית , הרי לא לשם הכללתה של זו בהשקפה פילוסופית , אלא בחזקת הגיגים , שנתלוו לדיון פילוסופי - מדיני , באשר נתכוון ללבן את הסוגיה הקונקרטית של היחס בין דת ומדינה , ולהעניק , כאמור ( בסיכום הפרק הקודם ) , בהקשר זה גם ביסוס פילו - סופי לעקרון של חופש המחשבה והדיבור . ואילו מנדלסון הוא הוגה - הדעות היהודי הראשון , שעסק בפילוסופיה י ה ו ד י ת בעת החדשה . אף שהגותו הפילוסופית הכללית עוררה תשומת - לב מרובה והיקנתה לו מוניטין בציבוריות האינטלקטואלית של זמנו , הרי ניתנת האמת להיאמר , במבט רטרוספקטיבי , כי לא היה לה משקל עיוני רב במיוחד וכמעט לא השאירה עקבות במחשבה הפילוסופית שאחריו . לעומת זאת לא נשתכחה עד היום תרומתו של מנדלסון למחשבה היהודית החדשה , והיא השפיעה , במישרין ובעקיפין , על זרמים ומגמות שונים ואף מנוגדים בתוך היהדות במאה ה - ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד