ו) מושג היהדות בתורת שפינוזה והשפעותיו על ההוגים אחריו

בלתי - נפרד משיטתו הפילוסופית על הנפש האנושית וסגולותיה : " הוראה זו תועלתה מרובה להברה המדינית באשר היא מורה אותש , כיצד יש ל מ ש ו ל ע ל ה א ז ר ח י ם וכיצד להדריכם , לאמור : שלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב אלא יהיו עושים את המעילה כבני - חירים . " 50 ו ) מושג היהדות בתורת שפינוזה והשפעותיו על ההוגים אחריו שיטתו הפילוסופית של שפינוזה , שנוסחה ב ' תורת - המדותי , החלה לתת רישומה במחשבה הכללית רק כמאה שנים אחרי מות מחברה . אחד הראשונים , שעמד על חשיבותה , היה הפילוסוף הגרמני פ . ה . י ע ק ו ב י במחצית השנייה של המאה ה - 18 . אף - על - פי שהיה סבור שאין פילוסופיה אמיתית אלא זו של שפינוזה , וכל התפלספות עקבית מוליכה מבחינה הגיונית לדטרמיניזם השפינוזי , 51 - הוא דחה בכל - זאת , משום נטייתו לאי - ראציונאליזם , את המסקנות של אותה פילוסופיה . כיוון שתורת שפינוזה בנויה על משפטים והוכחות בלבד , היא כופפת את כל הממשות כפיפה לוגית למושגים , וזהו , לדעתו של יעקובי , אתיאיזם ופאטאליזם . " הגורל שם קץ לאלוהים , כשם שאלוהים שם קץ לגורל . " זאת היא פילוסופיה , הכרוכה כל - כולה ב " ראש " , ויש לעבור ממ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד