ה) עם-ישראל בימי-קדם

לכונן מחדים את עצמאותם המדינית . חידושה של מדינה יהודית ייתכן רק בדרך ח י ל 1 נ י ת . ה ) עם " ישראל בימי - קדם ההשקפות הנ " ל של שפינוזה הן פועל - יוצא עיוני מתפישה פילוסופית - מדינית עקרונית , הממשיכה את המסורת האריסטוטלית , כשהיא מועתקת אל עם - ישראל בימי התנ " ך . תכליתן להוכיח , כי תורת משה , מהייתה תחיקה , שנועדה להבטיח את הכיבוש והשלטון של עם ישראל בארץ כנען , אין לה יותר תוקף דתי בהווה - לא בשביל היהודים ולא בשביל הלא - יהודים . השקפתו מתמצית באורח סכימאטי בהנחה , כי אחרי יציאת מצרים העבירו בני - ישראל את כל זכויותיהם אל האלוהים , והמליכוהו עליהם ( מאמר , ע ' 201 ) . זוהי שוב השלכת רעיונותיו של הובס בעניין האמנה שבין השליט ונתיניו , אשר שפינוזה מיישמם על היחס שבין ישראל ואלוהיו . בני - ישראל " באו לכלל החלטה שלא להעביר את זכותם לשום בן - תמותה , כי - אם לאלוהים בלבד ; ובלא דחיות רבות הבטיחו פה אחד וקול אחד לציית לאלוהים ציות מוחלט " ( שם , ע ' 177 ) . " נחוץ היה שכל אחד ואהד מהם יסתלק תחילה מזכותו הטבעית , ושכולת יחליטו בהסכמה כללית שלא לציית אלא לאלה הדברים שיתגלו להם ע " י אל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד