ד) מעמד העם היהודי בגולה

חרגה ואצל סימונה לוצאטו , ל 17 למ , בעוד יטה ' מאמר / חרף מיגבלותיו ח2גיאו - תיה הוא בחזקת ביקורת - המקרא המדעית המודרנית הראטתנה , המשקיפה על תולדות - ישראל כעל תהליך היסטורי - סיבתי . גם ה ג ל עמד על תפקידו החלוצי של שפינוזה כמבקר המקרא . " 3 2 ) שהוא כולל ניתוח והסבר מפורשים של הטעמים להפרדת הדת מן המדינה . שני הנושאים האלה היו בעיני שפינוזה שני צדדים ל 27 מטבע אחד , כעין כלים שליבים , שאין להבין את זה בנפרד מזה , אין צורך ואין טעם לבחון ולשפוט את כל הטענות התיאורטיות של הספר לאור המימצאים של חקר - המקרא המודרני או של מדעי - המדינה המודרניים , ואולם צירופן יחד של שתי הבעיות ההטריגניות הללו הוא שעושה את הימאמר ' לאחת הסנוניות הראשונות של ס פ ר ו ת ה ה ש כ ל ה , הן הכללית והן היהודית , ארור פריחתה הממשית החלה רק כעבור מאה שנים ומעלה . בפרק הבא נפגוש אותו צירוף מתודולוגי , ומתוך אותם השיקולים כמעט , במישנתו של מנדלסון על מעמדה של היהדות , ד ) מעמד העם היהודי בגולה  אל הספר
הקיבוץ המאוחד