ג) הרקע האידיאולוגי של ה׳מאמר׳

טריפראסטית , ככל שאמצעים סגנוניים אלה לא הפכו את מהלך - מחשבתו ואת משמעותו לנמנעי - הבנה לחלוטין . " 28 כבר ב " שער " הספר הוא מצהיר על אמונתו באלוהים , ומצטט את דברי יוחנן : " בזאת ידענו כי באלוהים אנו עומדים , ואלוהים עומד בנו , כי נתן לנו מרוחו " , אך הוא מציין עם - זאת , כי התכלית העיקרית של מחקרו הוא " תופש העיון הפילוסופי " . בדומה לכך הוא שם עצמו כמאמין במוצא האלוהי של המקרא , אבל מנסח את דבריו באופן שכל קורא משכיל יכול להבין על - נקלה , כי ההודאה הנ " ל כוללת בתוכה את ההמנע הפילוסופי של מושג ההתג - לית . אולם עיקר הכוונה הנסתרת היתה , כי לשון סגי - נהור כזו תסייע לעמדתו - מגמתו - הבטחת חירות המחשבה והדעה במדינה . שלמה פינס סבור , כי שפינוזה לא העלה על דעתו שאותם שיקולי - זהירית פוליטיים , שהדריכו את אופן התבטאותו - שלו , הניעו גם את הפילוסופים של ימי - הביניים , כמו הרמב " ם , להסוות לפעמים את דעותיהם האמיתיות , והוא תמיד מתקיף את דבריהם כפשוטם . 24 ג ) הרקע האידיאולוגי של ה ' מאמר ' הביוגראפיה של שפינוזה אין בה כדי להוסיף הרבה להבהרת הנושא של יחסו ליהדות . הוא ישב כל ימי הייו ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד