ב) מקומו של ה׳מאמר תיאולוגי-מדיני׳ במישנת שפינוזה

ק ל צ ק י ן ו ה . א . ו 1 ל פ ז ו ן . קלצקין שהיה פילוסוף יהודי חשוב בזכות עצמו , העניק לנו את המהדורה העברית של ' תורת - המדות ' , וספרו - המיושן במקצת - על שפינוזה הוא עד כה החיבור העברי השיטתי היחיד על האיש ועל מישנתו . את עמדתו כלפי שפינוזה אפשר לאפיין בגדר ' כבדהו וחשדהו ' : דברי הערצה לפ י ל ו ס ו ף הנעלה , ודברי - נאצה ליהודי המתנכר , ! ואילו וילפזון 20 עוסק במחקר מפורט של ' תורת - המדות ' , משפט אחרי משפט , כשהוא מבקש לחשוף תוך כך את המקורות היהודיים החבויים בעיצוב השקפתו הפילוסופית הכללית של שפינוזה ; אין הוא מפנה תשומת - לב מיוחדת לבעיית יחסו של שפינוזה אל היהדות . התזה הראשית , המדריכה את מחקרו , אומרת , כי לפנינו " מ ס ב ר כ פ 1 ל " - " מסבר ח י צ ו נ י " ושמו בנדיקטוס , ו " מחבר פ נ י מ י " ושמו ברוך , שממשיך את המורשת היהודית של ימי - הביניים . רק מיעוט יחסי מהספרות העניפה , שנכתבה על שפינוזה , מטפל באספקט היהודי המפורש של מישנתו . בעיית יחסו של שפינוזה אל היהדות איננה זהה איפוא עם הבעיה של יחס היהדות אל שפינוזה . זו האחרונה , שעד כאן נגענו רק בה בלבד , איננה ניתנת להפרדה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד