פתיחה

פתיחה נתרכז איפוא באספקט השלישי , ניתוח השקפתם של מיספר הוגים על היהדות , וליתר דיוק : נסיון להבהיר את ה ת פ י ש ה , ש ה ם ת ו פ ש י ם א ת ה י ה ד ו ת , כחלק מהשקפתם הפילוסופית הכללית . סוגיה שלישית זאת היתה קיימת הלכה - למעשה מאז נתקלה המחשבה התיאולוגית הנוצרית , עוד בראשית צעדיה , בתופעה ' המרגיזה ' של המשכיית הדת היהודית , שהיתה צריכה כביכול להיעלם אחרי התגליתו של ישו . אחד הפירושים הרווחים ביותר בימי - הביניים היה זה , כי היהודים מוסיפים להתקיים לדראון - עולם , כעדית חיה לצליבתו של ישו . הטיעון הזה סיפק אז את הצידוק המשפטי לכל ההגבלות וההפליות , שהוטלו על היהודים , בתור צאצאיהם של " רוצחי אל " * יאולם , עצם הסוגיה הפילוסופית ( או התיאולוגית ) נשארה בעינה : כיצד להסביר את העובדה היוצאת - דופן , כי עם - ישראל , שהוגלה מארצו אחרי חורבן בית - שני , לא נטש את אמונתו , לא נטמע בין האומות , אלא ממשיך להתקיים כגוף נפרד . כיוון שעד לזמנים המודרניים היו ההוגים ממעטים לשים - לב לאספקטים לאומיים , סוציולוגיים או היסטוריים בשטח זה , הרי מקבע הדברים נקבעה התייחסותם היסודית אל ' הבעזה היהודית ' ע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד