התוכן

זאב לוי שפינוזה ומושג היהדות ספרי דעת - זמננו בעריכת דוד הנגבי Zeev Levy  אל הספר
הקיבוץ המאוחד