מפתח שמות ועיניינים

מפתח שמוו 'הע - הערה ; 'מ - מפה ; 'ת - תמונה אנדוקיה ( קיסרית ) א 297,296,293,101 , 305,300,298 - 308 ב 343,342 ג 889  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ