הערות

הערות שמותיה של ירושלים 1 סחה . 'עמ 53 . 2 לוי , 'עמ 519 . 3 בראשית יד , יח .  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ