ביבליוגרפיה לועזית

ביבליוגרפיה לועזית רשימת הקיצורים של כתבי-העת Biblical Archaeologist Bulletin of the American School of Oriental Research Hebrew Union College Annual Israel Exploration Journal Journal of Near Eastern Studies Journal of the Palestine Oriental Society Journal of Theological Studies Palestine Exploration Fund Quarterly Palestine Exploration Quarterly Revue Biblique Revue des Etudes Juives Revue d'Histoire des Religions Zeitschrift des Deutschen -Palastina Vereins B BASOR HUCA IEJ JNES JPOS JTS PEFQ PEQ RB REJ RHR ZDPV קיציר השם בהערית א.התקופה הקדם-ישראלית ותקופת המקרא, עד גמר התקופה הפרסית )לשערים א -ד ( אמירי אבל: גיאוגרפיה אקרויד אדריכומוס : ירושלים אולברייט: דת אולברייט: מתקופת האבן אולברייט: טקסטים אלט: כתבים קטנים אלט: שומרון אלט: ירושלים אלט: מדינת העל אמיקו אנגליר אוארבך אבי-יונה: אנציקלופדיה אבי-יונה: חומות נחמיה בגטי: אמיקו בליס בוטרו ברייט ברושי: התפשטות ירושלים ברינה בוסינק ,Amiri :M.A. :Jerusalem Arab Origin and Heritage London 1978 ,Abel :F.M. Geographie de la Palestine Par...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ