רשימת המפות

רשימת המפות כרך א עמוד כרך ב עמוד מפה 1 . העיר היבוסית 25 מפה 17 . העיר הפאטמית 335 מפה 2 . העיר מימי שלמה עד אמציהו 27 מפה 18 . הכיבוש הצלבני 360 מפה 3 . העיר מימי חזקיהו ועד לחורבן בית ראשון 94 מפה 19 . העיר הצלבנית 378 מפה 4 . מערכת המים 99 מפה 20 . העיר הממלוכית 464 מפה 5 . קברים בכפר השלוח 102 מפה 21 . השכונות היהודיות 726 מפה 6 . העיר בימי נחמיה 125 מפה 7 . העיר בתקופה ההלניסטית 149 כרך ג מפה 8 . העיר בתקופה החשמונאית 175 ממה 22 . תושבי ירושלים לפי הדתות - 1947 794 מפה 9 . העיר בימי הורדוס 202 מפה 23 . חלוקה לחבלים של ארגון ההגנה 823 מפה 10 . תוואי החומות ( לפי : בן - דוב - ביצורים ) 204 מפה 24 . מבצע נחשון 834 מפה 11 . ירושלים ערב המרד הגדול 226 מפה 25 . מבצע יבוסי 835 מפה 12 . עיר הקברים בימי בית שני 230 מפה 26 . כיבוש גוש עציון בידי הלגיון הערבי 841 מפה 13 . אמות המים של ירושלים 233 מפה 27 . הקרבות בין הפלישה להפוגה הראשונה 847 מפה 14 . המצור של טיטוס וחורבן בית שני 259 מפה 28 . ירושלים המחולקת 862 מפה 15 . איליה קפיטולינה 279 מפה 29 . קרבות ששת הימים 868 מפה 16 . העיר הביזנטי...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ