נספה ג: אבני - דרך

נספה ג אבני - דרך בת ~ דות ירושלים התאריכים מתייחסים לירושלים ולא תמיד לכל ארץ - ישראל . רבים מן התאריכים המוקדמים הם משוערים בלבד . לגבי אחדים קיימת מחלוקת , ועל כך כבר התעכבנו בגוף ההרצאה . לא חזרנו כאן על תאריכים ואירועים המופיעים בנספח ב'. תאריר אירוע אלף רביעי לפני סה"נ התיישבות - קבע ראשונה בגבעה המזרחית בסמוך למעיין הגיחון מאה 19 השם " אושאמם " ( או " אושלמם " ) מופיע בכתבי המארות המצריים  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ