נספח ב: כיבושי ירושלים וחילופי השלטון בה

נספח ב כיבושי ירושלים וחילופי השלטון בה 'מס האירוע כיכושים חילופי שלטון השנה ללא כיבוש השנה ו כיבוש בידי שבט יהודה ' בין המאה י"ד  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ