נספח א: האוכלוסיה המשוערת בירושלים בתקופות השונות

נספח א האוכלוסיה המשוערת בירושלים בתקופות השונות כל המספרים עד למאה ט"ז ולאחריה ועד למיפקדים שנערכו במאה העשרים הם בגדר הערכה גסה . חילוקי - הדעות בין החוקרים קשים במיוחד לגבי הנתונים המתייחסים לתקופה שלפני המרד הגדול , כשרובם נוקכים במספרים גדולים יותר , ולראשית המאה הי"ט , כשרובם נוקבים במספרים קטנים מאלה שמופיעים כאן לגבי האוכלוסיה היהודית . התקופה השנה יהודים מוסלמים מצרים סה"כ ימי דוד 1000 לפני סה"נ 2,000 2,000 ימי שלמה 950 לפני סה"נ 5,000 5,000 ימי יאשיהו 610 לפני סה"נ 20,000 20,000 ערב הכיבוש היווני 340 לפני סה"נ 5.000 5,000 אלכסנדר ינאי 80 לפני סה"נ 25,000 25,000 הורדוס 10 לפני סה"נ 35,000 - 30 35,000 - 30 ערב המרד הגדול 65 לסה"נ 50,000 50,000 הביזנטית 600 לסה"נ 60,000 - 50 60,000 - 50 הפאטימית 1050 לסה"נ רבים למדי רבים רבים 20,000 הצלבנית 1180 לסה"נ 30,000 - 25 30,000 - 25 הממלוכית ( המוקדמת ) 1267 לסה"נ כ - 40 הרוב 2,000 הממלוכית ( המאוחרת ) 1450 לסה"נ 600 רוב מוחלט 12,000 - 10 העותומאנית 1553 לסה"נ 1,300 8.150 1,350 10,800 העותומאנית 1690 לסה"נ 1,000 כ - 7,000 2,000 10,000 ה...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ