הדרך אל העיר

הדרך אל העירי ( מאי - - יוני 1948 ) רק חלק מכוחות הלגירן הערבי הופעל בירו כלים עצמה . החלק היטף , אף הוא בפיקוד בריטי , נועד להביא לכניעת העיר על - ידי המשך מתוקה מן העורף היהודה על הגדוד הרביעי שלו , מחטיבה שלוש , 2 הוטל להתמקם בלטרון , כדי לחסום את המעבר הישיר לירושלים . י יחידות - חלוץ שלו הגיעו לאיזור בשעות הערב של ה - 17 במאי והגדוד כולו התרכז כאן בליל ה - 19 בחודש . 4 מפקדת הגדוד התמקמה באמוואס , ואחת הפלוגות הופקדה על המשלט החזק של תחנת - המשטרה בלטרון . המערך כולו תוגבר במתנדבים ירדניים . אנשי הלגיון התארגנו במקום , טווחו את תותחיהם והתכוננו לבאות . 5 התוכנית הישראלית היתה לפרוץ את הדרך חזיתית , כלומר לתקוף את הגדוד הזה בהתקפת מצח - פעולה שמצליחה לפעמים בידי כוח עדיף בהרבה ומאומן היטב . אלא שלרשות צה"ל לא עמדה אז עתודת כוחות כל שהיא למטרה כזאת . על - פי הוראתו של דוד בן - גוריון הורכבה איפוא חטיבה מיוחדת , חטיבה שבע , בפיקודו של שלמה שמיר , שמפקדיה הזוטרים היו מדריכים לשעבר של קורסים שפוזרו ושאר חייליה היו ברובם עולים חדשים שירדו זה עתה מסיפון האוניה . לרובם לא היה שום ניסיון צ...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ