ההתמודדות עם הלגיון הערבי

ההתמודדות עם הלגיון הערבי י הלגיון הערבי היה כוח מעניין וחריג בכלל הכוחות שנאבקו על הבכורה בארץ עם נסיגת הבריטים . הוא היה מורכב מבני שבטים בדוויים בעבר - הירדן , ולא רק אימונו וציודו באו מידי האנגלים אלא גם מפקדיו וקציניו הבכירים היו קצינים סדירים בצבא הוד מלכותו . להלכה הם קיבלו את הוראותיהם מן המלך עבדאללה - אך הם הוסיפו להחזיק גם בדרגות - קבע בצבא הבריטי ולמעשה נשמעו להוראות המפקדה הבריטית . המשחק הכפול והציני ששיחקה בריטניה הגדולה בחודשי המנדאט האחרונים - שלא לשתף פעולה עם האו"ם בהעברה סדירה של השלטון בארץ , שלא לאפשר ליהודים להתגונן על נפשם , אך לא לדאוג לתנאי בטחון מינימליים בעצמה - משחק זה הגיע לשיאו בהפעלת הלגיון הערבי . ליהודים אסור היה לפגוע בו - שהרי היה זה כוח בחסות בריטניה - אך ללגיון מותר היה לפגוע ביהודים עם סיום המנדאט , שהרי זה צבא ערבי . עם כשלון הכוחות הערביים המקומיים התעוררה השאלה אם יתערבו במלחמה הצבאות הערביים הסדירים . עמדת - מפתח בסוגיה זו תפס המלך עבדאללה . בצד היהודי קיימות היו אשליות לא מעטות לגבי עמדתו , ועל רקע זה יש לראות את שליחותה הסודית של גולדה מאיר ...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ