צורת הבנייה בירושלים המנדאטורית

צורת הבנייה בירושלים המנדאטורית1 ירושלים המנדאטורית ירשה בליל של סגנונות בנייה . בתקופה העותומאנית לא דאג איש לתאם ביניהם ומסביב לגרעין המוסלמי - הביניימי של העיר העתיקה קמו שכונות שכל אחת מהן ייצגה את ארץ המוצא של בוניה . הצרפתים בנו בסגנון צרפתי , הקיסר הגרמני בנה כנסיות ואכסניות בסגנון של טירות ממזרח פרוסיה , קונראד שיק בנה בסגנון של גרמניה הדרומית , האנגלים בנו את כנסיותיהם ומבניהם בסגנון נורמאני ואנגלי , הרוסים בנו בסגנון רוסי ובכלל זה כנסייה , במקרה בודד , עם מגדלי - בצלים היעילים במיוחד נגד מפלי השלג האופייניים לארצם הרחוקה . היהודים בנו בבליל של סגנונות משלהם , חלקם מקומיים וחלקם מיובאים , שרק הבתים של שכונת הבוכארים מעוררים הערכה כיום . המשותף לכולם שלא נעשה כמעט ניסיון להתאים את המבנים לתנאי המקום והסביבה . לשלטונות המנדאט , ובמיוחד לאנשים כמו סטורס , אשבי , גדם והולידיי , היתה גישה אחרת לגמרי . הם רצו בירושלים יפה , שבה מתאחדים הסגנונות הרבים והמתנגשים והבנייה החדשה משקפת מיזוג של ערכים מזרחיים ומערביים ומלאכות מסורתיות מקומיות נרתמות לקישוט הבנייה החדשה . נביא מדבריו של אשב...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ