מאורעות פסח חר"פ ( 1920 )

מאורעות פסח חר"פ . ( 1920 ) ן מאורעות ראשונים אלה לא היו ספונטניים אלא פרי תיכנון של שני גורמים נפרדים . ראשי התנועה הערבית הלאומית בירושלים רצו להפגין כאן לא רק את התנגדותם הנחרצת למפעל הציוני אלא גם את דרישתם שארץ - ישראל תהיה חלק מן הממלכה הערבית שהקים פייסל בדמשק . ומצד שני , אחדים מראשי המימשל הצבאי חשבו כי מאורעות דמים בארץ יוכיחו לממשלתם בלונדון כי מדיניות המושתתת על הצהרת באלפור אינה בת - ביצוע , וכי אין להעביר את השלטון לידיים אזרחיות כפי שתוכנן . היה זה לא רק עניין של עקרונות לגביהם , שכן משרותיהם ומשכורותיהם של רבים מהם תלויים היו בהמשך השלטון הצבאי . מבחינת העיתוי נראה היה שאין לדחות את ההתלקחות מאחר שבסאן רמ4 עמדה להתכנס המועצה העליונה של בעלות - הברית המנצחות ולהחליט , בין השאר , גם על עתידה של ארץ - ישראל . ידוע היה כי עומדים להטיל את ביצוע המנדאט על בריטניה ולקשור אותו בהגשמתה של הצהרת באלפור - וקצינים אלה רצו להכשיל תוכנית זו בעוד מועד . 2 כהזדמנות נאותה לכך נראתה להם התכנסות המוני המוסלמים מירושלים וסביבתה ( ואף מחברון ושכם הקנאיות ) לחג נבי מוסה , והדרך הוכשרה בסידרת...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ