סיכום

סיכום תקופת התנזימאת היא מיזוג נדיר של צמיחה והתפתחות מואצת מחד , וסכסוכים חמורים בין העדות , ובתוך כל עדה ועדה כמעט , מאידך . כדי להיטיב ולהבין את האווירה המיוחדת ששררה בעיר בתקופה הנדונה נסקור בקצרה סכסוך אחר סכסוך , ולאו דווקא במסגרת עדתית מובהקת כפי שעשינו עד כה . ביישוב היהודי נאבקו ה"מקופחים", כגון משפחת נבון , בעדה הספרדית , ועולי צפון אפריקה בהנהגת משפחת תורג'מן , וכן הפלג האשכנזי שנטה למונטפיורי ולפרודוקטיכיזציה בהנהגת משפחת סלומון , במימסד השמרני בהנהגת ישעיה ברדקי מן הפרושים , ובחכם באשי ר' מרקאדו גאגין מן הספרדים , שנשענו על משפחת להרן ומשאביה הכספיים האדירים . הקנאים , בהנהגת הזוג דיסקין , לחמו בכל נסיונות המתונים להקים מפעלי חינוך מודרניים . כלפי חוץ נאבקו כל היהודים יחד נגד מאמצי המיסיון , ואף יכלו לו והכריחוהו להפנות , החל משנות החמישים , את עיקר פעילותו לעבר הנוצרים המקומיים . הדבר עורר סכסוכים בין הפרוטסטנטים והקאתולים והיוונים האורתודוכסים , שנגדם בעיקר כוונה הפעילות המיסיונרית , אך לא די בכך . במחנה הפרוטסטנטי הסתכסך הבישוף אלכסנדר עם הקונסול יאנג , והבישוף גובאט עם...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ