אספקת המים

כשנפתח קו הרכבת מיפו לירושלים ב - 1892 ניסה השלטון התורכי להפלות שירותי הדואר הזרים לרעה ולא התיר להם להעביר מכתבים ברכבת . כותב השופט פרומקין : 7 " מה שהיה בתחילה יתרון לדואר הממלכתי , היינו הזכות היחידה להובלת הדואר ברכבת , הפך ברבות הימים לרעתו , ולהתחרות בתי דואר הזרים בבית הדואר העותומאני . הדואר היה מגיע דרך חופה של יפו באניות , שעל פי רוב השליכו את עוגנן בשעות הבוקר המוקדמות , ובתי הדואר הזרים התחילו מובילים את הדואר לירושלים בדיליז'נסים בשעות היום . התקשרו בחוזים עם קבלני תובלה , בעלי עגלות וסוסים והיו הדיליז'נסים יוצאים מיד עם היות הדואר מוכן להובלה . כל דיליז'נס רתום לשלושה סוסים אבירים ומחליפים אותם בשער הגיא בסוסים אחרים שנחו כל הלילה הקודם . כך שהדואר הזר בא לירושלים כמה שעות לפני בוא הרכבת , וחולקים אותו הרבה שעות לפני הדואר העותומאני . " רדוד ילין8 מעיד : " היהודים בירושלים הורגלו רובם בפוסטה האוסטרית ... כי בית פקידותה אצל רחוב היהודים ופקידיה מדברים אשכנזית . ותהינה רוב ההכנסות לפוסטה האוסטרית . " כדי להתחרות באוסטרים מינתה הנהלת הדואר התורכית סוכן משנה יהודי בשם אליהו...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ